انجام پروژه های دانشجویی انجام پروژه های دانشجویی

انجام پروژه های دانشجویی کارشناسی ارشد برق مخابرات سیستم توسط مهندس سعیدی 0

انجام پروژه های دانشجویی کارشناسی ارشد برق مخابرات سیستم توسط مهندس سعیدی

  تخصص و مهارت ها در رشته برق مخابرات سیستم طراحی، ساخت سیستم های مخابراتی و ماهواره ای و راداری طراحی، برنامه نویسی و ساخت سیستم های دیجیتالی مبتنی بر FPGA و AVR طراحی،...