۱٪

راهنمای استعلام قیمت ارزانسرای یک درصد

با انتخاب اسکن از نوار بالا می‌توانید بارکد کالا را اسکن و قیمت را استعلام نمایید

با وارد کردن شماره بارکد می‌توانید آن کالا را استعلام نمایید

با وارد کردن کلماتی از نام کالا می‌توانید آن کالا را استعلام نمایید

اگر کد کالا و کلمات را وارد کرده باشید، کد کالا اولویت دارد. برای جستجوی کلمات، کد کالا را پاک نمایید